Hem / TV-serier / Avatar: Den siste luftbändaren
Avatar: Last air bender

Avatar: Den siste luftbändaren(2005 - 2008)

Avatar: Legenden om Aang eller Avatar: Den siste luftbändaren (engelsk originaltitel: Avatar: The Last Airbender) är en amerikansk animerad TV-serie som visas på kanalen Nickelodeon som är en av deras större seriesatsningar och som är mycket influerad av den japanska tecknarstilen anime. Även ett tv-spel baserat på serien har släppts till konsolerna Wii och Sonys bärbara system PSP.

Serien kretsar kring den 12-årige luftbändaren Aang, som ett århundrade tidigare än då serien startar precis har fått reda på att han är Avataren pånyttfödd, något som en Avatar vanligtvis inte bör få reda på innan han fyllt 16 år. Munkarna ansåg det nödvändigt att han fick reda på vem han var så tidigt som möjligt, eftersom de kände att det är ett stort krig på gång, och de vill att Aang ska kunna bemästra alla de fyra elementen innan dess för att bibehålla balansen för fred i världen. Detta utgör att han blir ivägskickad till det Östra Lufttemplet för att slutföra sin träning. Han hinner dock fly innan han skickas iväg, eftersom han inte vill åta sig det ansvaret.

Världen som serien utspelar sig i består i grunden av fyra olika nationer vilka kan bända och nyttja det element som är kopplat till det folkslag de tillhör. De fyra folkslagen består av Eldnationen, Vattenfolket, Jordriket och Luftnomaderna. Avataren är den enda av alla människor som kan bemästra och bända de fyra elementen då denne är världens beskyddare. När en avatar dör reinkarneras hon eller han, till ett av de andra elementen, vilket utgör att det är en konstant cykel kallad Avatarcykeln (Vatten>Jord>Eld>Luft, representerat från de fyra årstiderna), för att skydda människorna. Alltså är avataren inte bara en slags gud utan även en enkel människa.

Då Aang, på sin flygande jättebison Appa, reser iväg, förvirrad på grund av det stora ansvaret som vilar på hans unga axlar, hamnar han i en plötslig storm och Aang och Appa kastas ner i havets djup, varpå Aang omedvetet går in i Avatartillståndet (vilket betyder att han kommer in i andevärlden, och han samlar ihop kraften hos alla avatarer innan honom för att få en mäktigare styrka) som blandar hans luftbändning med vattenbändning och skapar en frusen bubbla som ska skydda honom och Appa tills stormen har avtagit. Dock förde stormen och havets strömmar denna bubbla ner till Sydpolen, vilket resulterade i att den aldrig tinades.

I första avsnittet får vi först lära oss att Eldnationen är nära att vinna ett krig som pågått i 100 år och att det Södra Vattenfolket är i kris då krigare har lämnat hemmen oskyddade för att försöka bekämpa Eldnationen så gott de kan runt i världen. Jordriket, så vitt man vet just då, är den enda nationen som än så länge tycks kunna stå emot Eldnationens anfall, om än inte helt.
Två syskon, Sokka och hans syster Katara (en oerfaren vattenbändare) från Södra Vattenfolket, är ute och jagar efter mat när de plötsligt får syn på en annorlunda formation i ett mindre isberg. Inuti detta isberg visar det sig att Aang har varit i under de senaste 100 åren och att Eldhärskaren Sozin har tagit fördel av avatarens frånvaro likaså av en komet som just då passerade jorden och förstärkte förmågorna hos Eldnationens bändare.

Det visar sig också att detta krig inleddes med att eldnationen utrotade alla Luftnomader i världen. Aang är alltså inte bara den senaste avataren utan även den sista levande Luftbändaren.
Från Södra Vattenfolkets by måste Aang nu ta sig, tillsammans med Sokka och Katara, upp till nordliga vattenfolket på Nordpolen som består mestadels av väldigt många, skickliga, vattenbändare (vilka har stått emot Eldnationens anfall under alla år) för att finna en mästare som kan lära Aang att bemästra vattenbändning. Han måste lära sig bemästra elementen i ordningen luft, vatten, jord och eld.

Emellertid visar det sig även att den bannlyste prinsen Zuko från Eldnationen är på jakt efter avataren, eftersom han hoppas att ett tillfångatagande av avataren ska återupprätta hans heder i Eldnationen.

Mot slutet av säsong ett får man reda på att Aang måste bemästra alla fyra elementen innan sommaren är slut eftersom den komet som passerade för 100 år sedan och gav eldbändare förstärkta förmågor är på väg tillbaka, vilket då kommer att resultera i ett ytterligare stort anfall gentemot kvarvarande nationer och folk, för den nye Eldfursten, sonson efter den förre, Ozai oanade krafter att äntligen kunna ta över världen.

Att bemästra alla fyra elementen kräver år av disciplinerad träning och om inte avataren innan kometens återkomst har bekämpat Ozai kommer ingen någonsin att kunna återställa balansen till världen; inte ens Avataren.