Hem / TV-serier / Battlestar Galactica
Battlestar Galactica

Battlestar Galactica(2003)

Battlestar Galactica är en amerikansk science fiction- och drama-serie för TV som först spelades in 1978 – 1979 (Stridsplanet Galactica). Serien fick en remake i och med att en nyinspelning påbörjades år 2003 och hade TV-premiär i USA hösten 2004. Glen A. Larson är en av skaparna till både 70-talsversionen och 2000-talsversionen. Ronald D. Moore, Bradley Thompson och David Eick är andra drivande krafter bakom den nya versionen av Battlestar Galactica, vars fjärde och sista säsong sändes 2009.

Battlestar Galactica har fått en avknoppning i Caprica – en drama- och science fiction-serie som utspelar sig omkring 60 år före den inledande katastrofen i Battlestar Galactica.

Drygt 15 miljarder människor lever på tolv planeter – tolv kolonier – i en avlägsen del av Vintergatan. Kulturella, traditionella och religiösa särdrag definierar befolkningen på de olika planeterna. Jättestaden Caprica är mänsklighetens politiska, vetenskapliga och kulturella centrum. Vetenskapen och teknologin är högt utvecklad och människorna har blivit beroende av de allt mer självmedvetna datorerna, robotarna och maskinerna.

I robotform kallas maskinerna för cyloner. Framsteg när det gäller den artificiella intelligensen genererar allt fler självmedvetna cyloner, som inser att de, trots att de är starkare på alla sätt, blott är mänsklighetens slavar. De gör uppror och ett fruktansvärt och förödande krig utbryter. Så småningom uppnås emellertid vapenvila även om något fredsfördrag aldrig sluts. Allt detta har hänt 40 år innan handlingen i Battlestar Galactica börjar.

Flera decennier senare avbryts vapenvilan genom att cylonerna genomför en välplanerad, samordnad attack med kärnvapen mot samtliga 12 planeter samtidigt som koloniernas försvarssystem slås ut av virus. Över 15 miljarder människor förintas inom loppet av några timmar; endast de som befinner sig i rymden eller på otillgängliga platser på de tolv planeterna överlever. Det är här serien Battlestar Galactica börjar. De få chockade människor – mindre än 50.000 – som råkade befinna sig på olika rymdskepp när cylonerna slog till, överlevde den inledande attacken. Ett av dessa rymdskepp är det pensionsfärdiga stridsskeppet Galactica.

Kommendörkapten William Adama på Battlestar Galactica och Laura Roslin, som i egenskap av att vara den högst uppsatte av de politiker som överlevde cylonernas utrotningskrig övertar posten som president, leder en konvoj av civila och militära rymdskepp. Målsättningen är att fly från cylons och hitta ett nytt hem för mänskligheten. För att höja moralen och ingjuta nytt hopp tar Adama hjälp av den gamla legenden om en 13:e koloni som för tusentals år sedan satte kurs mot en planet som de kallade Jorden. Men farorna de möter är många; cylonerna är inte längre enbart metallvarelser, det finns ett antal som är i stort sett identiska med människorna. De till och med blöder och svettas och är därför perfekta i rollen som infiltratörer på de flyende människornas skepp. Hårdast ansatt är vetenskapsmannen Gaius Baltar, som hjälper till i jakten på infiltratörerna samtidigt som han döljer både en egen skuld och är ansatt av den märkliga närvaron av en kvinnlig cylon som bara han kan uppfatta. Som om detta inte vore nog, ökar snabbt de politiska konflikterna i den miniatyrnation som den flyende flottan av rymdskepp utgör. Den f.d. terroristdömde Tom Zarek står för den avvikande röst som oppositionen samlar sig kring.

Miljön i serien Battlestar Galactica är tung, sorgsen och våldsam. Det är inte självklart vem som är ond och vem som är god, till och med hjältarna i serien uppvisar ibland grymma och destruktiva personlighetsdrag. Serien utforskar mänskligheten i olika miljöer till en viss gräns, sedan får tittaren föreställa sig resten. Människorna är polyteister och dyrkar Kobolts herrar, gudar som är lika nyckfulla som antikens grekiska gudar. Å andra sidan kan en cylon uttrycka kärlek och uppvisa drag av ett samvete. För vissa av cylons tar det religiösa grubbleriet alltmer över. Tittaren får ställa sig frågor som vad mänsklighet egentligen är.